UIOIK Instagram

UIOIK på Instagram

Målsättningen är att ladda upp en bild i veckan från boken Utan inbördes ordning i kaos på Instagram. Min förhoppning är att andra skall vilja delge sin tolkning av respektive bild, antingen med eller utan titeln i beaktande. Om man skriver kommentarer på svenska eller engelska spelar ingen roll. Jag har ju givetvis min egen tolkning och historia bakom varje bild, men jag är nyfiken på hur andra tolkar bilderna eller om de eventuellt betyder något särskilt för dem. Om jag tycker att någon kommentar är särskilt intressant eller rolig, skulle jag eventuellt vilja använde dem i samband med någon föreläsning eller framtida utställning.

Sök efter perfektfoto.se eller #uioik på instagram

 

UIOIK on Instagram

The goal is to upload one photo per week from the book Without particular order in chaos on Instagram. My hope is that others will want to share their interpretation on each image, either with or without the title in consideration. It doesn’t matter if you write comments in Swedish or English. Of course, I have my own interpretation and story behind each image, but I’m curious about how others interpret the pictures or if they mean something particular to them. If I think that any comment is particularly interesting or humorous, I possibly would like to use them when giving a lecture or in connection with a future exhibition.

Search for perfektfoto.se or #uioik on instagram