Boken: Silent scream

 

99 spirits of nature – En bok som blottar naturens själ och tankar

 

Kort beskrivning av boken

Silent scream är en konstnärlig fotografisk skildring med alla bilder hämtade ifrån naturen. Den har formatet 330 x 216 x 15 mm och väger 0,860kg. Boken innehåller 112 sidor med 108 bilder, varav själva boktemat utgörs av 99 bilder. I fotoböcker är det generellt vi människor som är betraktarna, men i denna bok kan man nästintill uppleva det omvända, att naturen betraktar mänskligheten för att samtidigt leverera ett viktigt meddelande. Fotografen har arbetat med pareidoli i sina motiv och sedan skapat bilder med total bilateralsymmetri. För att ytterligare öka mystiken, har bilderna antingen fotograferats med ICM eller på motiv i rörelse. Varje bild har också en titel. Boken är skriven på engelska för att markera att den adresserar ett globalt problem.

Om du vill köpa boken, så klicka på länken Inköpsställen Böcker. Fler nya inköpsställen kommer förhoppningsvis att dyka upp efterhand. Håll också utkik i kalendern efter nästa försäljningstillfälle.

Silent scream_Framsida

 

Lite historik om boken Silent scream.

2017 när jag var i full färd med att samla bilder till min föregående bok ”Utan Inbördes ordning i kaos” hade jag massor av tankar i huvudet som kretsade kring hur människan belastar och förstör naturen. Jag ställde mig själv frågan om hur naturen skulle se på oss människor om den hade kunnat betrakta oss i stället och vad skulle naturen ha att säga oss? Efter att ha tagit den första bilden på en av naturens “andar” (spirits), bestämde jag mig för att bilderna skulle utgöras av en koppling till de fyra elementen (eld, jord, vatten och luft). Det tog ett bra tag innan jag kom på hur respektive element skulle porträtteras, särskilt luft var knepigast att avbilda. Jag ville också ge mig själv en rejäl fotografisk utmaning och dessutom försöka skapa bilder, vars likheter jag inte sett tidigare. Jag fotograferade därför ibland med ICM (Intentional Camera Movment) eller så fotograferade jag motiv som var i konstant rörelse. Detta medförde att många av bilderna var väldigt svåra att förutse slutresultatet på. Det blev därför också gott om misslyckade försök.

I grunden har jag använt mig av två neurologiska fenomen som vår hjärna är förprogrammerad till att uppfatta för att skapa bilderna. Det ena är pareidoli, detta innebär att man exempelvis kan uppfatta saker som liknar ansikten i helt andra objekt. Det andra är vår hjärnas starka dragningskraft till objekt med perfekt bilateralsymmetri. I en kombination med dessa fenomen och fotograferingsmetoderna hittade jag ett nytt uttryck. Av de ca 700 “andar” som jag lyckades fånga under 3,5 års tid valdes sedan de 99 ut som jag tyckte förmedlade de intensivaste och intressantaste blickarna tillbaka på oss. Bilderna har alla en titel, som vid efterforskningar skulle ge massor av ny information till betraktaren i form av historia, kultur och vetenskap.

Projektet har jag i första hand hela tiden visualiserat mig som en utställning. Bilderna skulle förmodligen ha en mycket större genomslagseffekt om de alla kunde ses samtidigt i en utställning och boken är mer tänkt som ett komplement. Nu kom komplementet först, men boken har dock sina fördelar, såsom att den blir betydligt mer bestående och här kan också meddelande från 99 spirits till mänskligheten uttryckas i text. Min förhoppning är dock att bilderna skall leda till en utställning längre fram. Boken riktar in sig på det allvarliga läge vi står inför gällande bevarandet av den biologiska mångfalden och den naturkris som vi står inför globalt. Samtidigt vill jag uttrycka att jag det finns hopp om att utvecklingen kan vändas om vi bara har viljan, vilket det också finns flera goda exempel på runt om i världen.

 

Premiären för Silent scream var på söndagen den 3/4 – 2022, mellan kl. 13:00 – 16:00. Detta skedde på ABF Fritid, Kungsbacka.

 

Följ det pågående arbetet

I bloggen kan man hitta en del information om hur arbetet med boken har utvecklats och hur det fortskrider. Klicka på länken nedan för att komma direkt till bloggen.

 Länk direkt till Blogg