Första beställningen från BTJ, jippi!

Nyligen fick jag ju upp POSITION på Bibliotekstjänst i deras digitala häfte och nu kom första beställningen. Hoppas nu att fler bibliotek och skolor nappar. För en elev som skall göra ett biologiarbete är ju egentligen den här boken utmärkt för att ge ett första uppslag om vad man vill fördjupa sig i, eftersom boken tangerar så väldigt skilda begrepp och olika delar av vår västsvenska natur. Förutom att ta upp olika naturtyper och djurgrupper, så lyfter den exempelvis rödlistade arter, signalarter, aposematism, mimikry, invasiva arter och vikten av död ved.

This entry was posted in Om bokprojektet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.