Gör om gör rätt!

En milstolpe är passerad, nu är alla 288 sidorna gjorda i bokens inlaga med både text och bild. Nu skall det göras en sista granskning av texterna innan provtryckning. Denna gång gäller det att kolla även sidnumreringarna och att sidhänvisningarna stämmer. Tyvärr fick jag vid senaste besöket hos tryckeriet reda på att vissa bilder inte kommer att gå att trycka med ett bra resultat när de görs om till CMYK. När bilderna skall offset-tryckas separeras färgerna i cyan, magenta, gul och svart. Det innebär bl.a. att ex ljusa klara gröna och rosa färger blir väldigt konstiga, eftersom dessa färger inte går att uppnå med kombinationen av CMYK. Först blev jag väldigt orolig att jag skulle behöva göra om alla bilder, men vid en närmare granskning visade det sig snarare handla om ett 40-tal bilder. Det är hanterbart, men det kommer att bli ganska tidskrävande. På något sätt hade jag ändå räknat med att jag skulle stöta på hinder, eftersom det är första gången jag ger mig in i ett sådant här projekt, det är bara att göra om och göra rätt eller så bra man nu kan.

This entry was posted in Om bokprojektet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.