Villkor

Köp- och leveransvillkor

1. Orderbekräftelse

Vid en eventuell orderbekräftelse kommer den skickas till den e-postadress som du har angivit i din order.

2. Leveranstid

Vid köp från hemsidan kommer varan att skickas inom 3-5 arbetsdagar och därtill kommer leverantörens leveranstid. I annat fall levereras varan efter överenskommelse.

Vi reserverar oss för slutförsäljning, samt eventuella leveransförseningar.

3. Frakt

Aktuell fraktkostnad kan variera beroende på vikt och överenskommen leveransmetod. Vid större volymer efter överenskommelse beroende på antal och plats.

Leveranser sker för tillfället endast inom Sverige.

Frakt med kan ske med olika speditionsbolag beroende på överenskommelse. Det är upp till köparen att kontrollera att denne har möjlighet att hämta varorna på närmaste utlämningsställe.

Outlösta paket

Om ett paket inte hämtas ut, eller om en försändelse kommer i retur på grund av att PerfektFoto fått en felaktig adress, kommer köparen få stå för samtliga ytterligare frakt- och omkostnader för att få varorna skickade igen. Om köparen inte begärt att få varorna skickade igen inom 3 månader tillfaller varorna säljaren.

4. Betalningssätt

Det enda betalningsalternativ PerfektFoto erbjuder vid försäljning till privatpersoner via hemsidan är för tillfället är förskottsbetalning.

Vid personlig försäljning accepteras Swish, kontanter eller kort.

Fakturabetalning erbjuds endast registrerade företag. Vid fakturabetalning kan en kreditupplysning tas.

Betalningsvillkor 30 dagar för företag. Vid försenad betalning förbehåller säljaren sig rätten att debitera en dröjsmålsränta om 2% per påbörjad månad. Dessutom debiteras kunden en påminnelseavgift om för närvarande hundra (100) kronor per skriftlig påminnelse.

5. Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits. Om du som kund vill

åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Du kan kontakta oss via www.perfektfoto.se

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av ångerrätten står du för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form.

Ångerrätten gäller ej för signerade eller dedikerade böcker, ej heller Limited Edition böcker.

Returnera gärna varorna tillsammans med fakturan alternativt en kopia av den eller kopia på kvittot för att underlätta och påskynda vår hantering av ärendet.

Du får själv stå för returfrakten. Ange returorsak “Ångerrätt”. Varor får inte returneras som postförskott eller efterkrav.

6. Reklamationer

6.1 Om varorna köpts över disk och kunden vill reklamera på grund av produktionsdefekter, ber vi dig kontakta oss på www.perfektfoto.se. Du får då information hur du ska skicka tillbaka varorna på vår bekostnad.

6.2 Om du vill ha en ny vara på grund av 6.1 skickar vi dig en ersättningsvara, förutsatt att den finns tillgänglig.

6.3 Om du istället vill ha pengarna tillbaka på grund av 6.1 eller om vi inte kan ersätta dig med en ny vara, gör vi en återbetalning till dig när vi fått den defekta varan i retur. En återbetalning görs till dig inom 30 dagar.

7. Tvist

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp hos PerfektFoto. Eventuella tvister med Företagskund ska prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med Privatkund hänvisar PerfektFoto till Allmänna Reklamationsnämnden, vars rekommendationer Perfektfoto följer.

8. Gällande Bildspel/Föreläsning

Beställaren kan kostnadsfritt avboka bildspel/föreläsning upp till 1månad innan bokat föreläsningsdatum. Avbokning som sker inom en månad från bokat föreläsningsdatum, debiteras med 1000kr (inkl. moms) oavsett vilket bildspel/föreläsning det är. Framkommer det att föreläsningen skall ske för en grupp som har en politisk agenda eller har en kulturell yttring som säljaren inte kan dela åsikt med, kan säljaren när som helst avboka, utan några förpliktelser.

Säljaren kan avboka bildspel/föreläsning upp till 1månad innan bokat föreläsningsdatum, utan några förpliktelser. Sker avbokning inom en månad från bokat föreläsningsdatum (ex. sjukdom) skall säljaren försöka erbjuda ett annat datum i överenskommelse med beställaren. Säljaren tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader som beställaren har haft inför bildspel/föreläsning, varken lokalhyra, ev. biljettförsäljning, boende eller annat. Kan ett nytt datum inte överenskommas mellan säljare och beställare, gäller fortfarande ovanstående.

9. Gällande ISBN 978-91-639-8678-9 Om köparen väljer att lösgöra spiralbindningen på boken tar säljaren inget ansvar för eventuella problem vid att montera ihop boken igen. Säljaren kan inte garantera hur länge spiralens livslängd är, men den kan ersättas om den går sönder inom ett år från inköpsdatum. Om köparen väljer att använda bilderna som tavlor tar säljaren inget ansvar för hur länge de förblir opåverkade av blekning, men för bästa hållbarhet bör tavlorna ha glas och bilderna bör inte utsättas för direkt solsken.

10. Följande gäller för tavlorna ifrån utställningen Aqualand och Sandskap. Tavlorna kan maximalt komma att säljas i tre exemplar om inte upplagan blir avslutad av kunden redan vid första exemplaret till ett högre pris. Som fotograf reserverar jag mig för att använda bilderna i andra utställningar, till andra produkter och i publikationer. Jag får lov att sälja fler exemplar av bilderna som är osignerade och då utan äkthetscertifikat, men bara upp till storleken A3. Andra bilder på samma motiv, men med annan komposition och redigering får lov att säljas signerat, dock inga rena kopior och annorlunda redigerade varianter från samma ursprungsbild. Det finns ingen returrätt på verken. Bilderna är utskrivna på ett arkivmaterial och med åldersbeständigt bläck, samt behandlade med fixatur. Jag kan inte ta något ytterligare ansvar för verkens hållbarhet utöver det som tillverkarna av materialet och bläcket lämnar (dock rekommenderas att inte hänga verken i direkt solsken p.g.a. UV-ljuset, detta för att maximera hållbarheten).

 

Ovanstående avtalsvillkor gäller från och med datum, 2022-05-05.