Monthly Archives: September 2017

En härlig helg för höstmarknaden i Äskhult!

…en besökare hade sagt att han skulle återkomma och köpa en bok innan han gick hem, men han kom aldrig, vilket jag inte reflekterade så mycket över, eftersom många säger att de skall återkomma, så de kan göra en smidig sorti. Det anmärkningsvärda var att den här kunden återkom på söndagen… Continue reading

Posted in Om bokprojektet | Leave a comment