POSITION tillgänglig hos BTJ

Äntligen har jag nu fått upp POSITION i BTJ system (Bibliotekstjänst). Det här innebär att boken nu blir tillgänglig för biblioteken och skolorna att köpa in. Recensenten skrev en väldigt saklig beskrivning av boken, med i huvudsak positiva kommentarer. Tyvärr nämnde hen inget om hur bra boken skulle kunna vara som komplement i exempelvis undervisningssammanhang, något som jag personligen tror skulle kunna vara en av bokens styrkor, eftersom boken skildrar mycket av det vanliga växt och djurliv som finns i stora delar av Sverige och texterna är dessutom kortfattade och ganska lättlästa. En av målsättningarna med boken har ju varit att, på ett visuellt och lättillgängligt sätt få en läsare att få ett grepp om hur vår natur ser ut och fungerar.

This entry was posted in Om bokprojektet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.