Boken tryck nu, nu måste resten klaffa också

Då var äntligen tryckningen klar. Som alltid blir man tvungen att göra kompromisser när fler bilder ligger på ett och samma tryckark. Påverkar man en bild kan även de andra påverkas och då måste man kompromissa. Ibland har man tur och hela arket vinner på en viss justering. På det stora hela känner jag mig ändå nöjd. Hade man vetat vad man vet nu hade det varit bättre att flytta runt bilderna på tryckarken för att få så likvärdiga bilder som möjligt bredvid varandra och på samma ark. Nästa steg blir tillverkningen av bokpärmen som behöver verifieras innan masstillverkningen. Måtte nu allt bli klart i tid också???

This entry was posted in Ny Bok släpps 2018. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.